Poslední hodnoty sondy VUBHB bramborárna Valečov

???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
   

???
???