Poslední hodnoty sondy Brno, botanická zahrada PřF MU

???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
???
    

???
???