Graf dat systému ALA

Data sondy ALA je možno stáhnout ze serveru a prohlížet několika způsoby. Pro uživatele asi nejpohodlnější způsob je pomocí interaktivního grafu, který vidíte před sebou v pravé části zobrazené html stránky. Tento graf (implementovaný jako javovský applet) zobrazuje v daný okamžik vždy jeden kanál sondy během zadaného časového intervalu.

Kanál se vybírá pomocí ovládacího panelu v levé části stranky. Způsob zobrazení dat závisí na typu kanálu. Hladinový typ je zobrazen jako červená lomená čára s případnými svislými modrými úsečkami, které ukazují rozpětí hodnot v daném intervalu (pokud množství naměřených hodnot za daný interval je větší než by bylo možno zobrazit). Kromě toho graf zobrazuje jako horizontální červené čáry hodnoty oddělující jednotlivé úrovně hladiny. Kumulativní typ kanálu (např. srážky) je zobrazen jako modré sloupce jejichž výška odpovídá součtu dat v daném intervalu. Způsob zobrazení kanálů obou typů se dá modifikovat pomocí tlačítka "styl grafu".

Graf zobrazuje všechny kanály v tomtéž časovém intervalu. Interval zobrazený při startu je nastaven na serveru individuálně pro každou sondu. Zobrazený interval se dá měnit pomocí tlačítek v levé části ("den", "týden", "měsíc"), pomocí textových polí v horní části grafu nebo (pouze pro zúžení intervalu) pomocí myši. Pro poslední možnost umístěte myš na jeden konec intervalu, stiskněte levé tlačítko a táhněte na druhý konec intervalu. Při každé změně intervalu si musí browser vyžádat data od serveru - pro velké intervaly tohle může znamenat stáhnutí většího množství dat a tím pádem i trvat delší čas.

Pokud vybraný časový interval obsahuje poslední naměřená data (resp. aktuální čas), což je např. vždy při startu či po zmáčknutí tlačítek "den", "týden" či "měsíc", bude se graf pravidelně aktualizovat a časový interval posunovat dopředu tak, aby zůstal aktuální (při zachování své délky). Jsou dva způsoby aktualizace intervalu - buď na základě lokálního času ("aktualizace místním časem") nebo vždy když server obdrží novější data ze sondy ("aktualizace časem sondy"). Tlačítko "aktualizace" přepíná mezi těmito dvěma způsoby a indikace je v levém horním rohu grafu.

Měřítko osy y (hodnoty dat) se automaticky přizpůsobuje tak, aby zobrazilo všechna data. I interval hodnot se dá modifikovat - buď pomocí textových polí, nebo pomocí táhnutí myši spolu se stisknutým pravým tlačítkem. Oba intervaly (časový i hodnot) je možno měnit současně, a to táhnutím myši se stisknutým kterýmkoli tlačítkem a současným stisku klávesy Ctrl (tento způsob se taky dá použít v případě jednotlačítkové myši pro nastavení hodnotového intervalu).

Při pohybu kurzoru po grafu se zobrazují jeho souřadnice, a to buď přímo u kurzoru, nebo v levém dolním rohu. Styl se přepíná kliknutím myši.

V historii zobrazených intervalů a kanálů se dá pohybovat pomocí tlačítek "zpět" a "vpřed".

Data sondy (v daném časovém intervalu) je možno zobrazit i v samostatné tabulce tlačítkem "data". Tato data je pak možno uložit ve dvou formátech - formátu ALA i formátu noel2000.

Poslední tlačítko v levém panelu mění způsob kódování stránky. Tlačítko "ALA" vrací na domovskou stránku systému ALA. Tlačítko "informace" zobrazí tento návod.

Změň kódování: English - Cesky

dotazy adresujte administrátorovi systému na adresu milan@sekanina.cz